ÚČTOVNÍCTVO A MZDY

Zákon o účtovníctve ukladá vedenie účtovníctva fyzickým osobám, právnickým osobám a zahraničným osobám, ak podnikajú na území Slovenskej republiky alebo vykonávajú inú zákonom špecifikovanú činnosť.

>

Obráťte sa na profesionálov

Audítorská spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. ponúka svojim klientom komplexné služby vedenia účtovníctva pre všetky typy účtovných jednotiek, spracovania miezd, daňových priznaní, štatistických a iných hlásení, a to podľa slovenských aj medzinárodných štandardov.

Účtovníctvo na Slovensku zabezpečujeme prostredníctvom regionálnych zástupcov. Pre západné Slovensko zabezpečuje účtovníctvo kancelária Bratislava, pre stredné Slovensko zabezpečuje účtovníctvo kancelária Košice a pre severné Slovensko zabezpečuje účtovníctvo kancelária Prešov.