Dane a poradenstvo

Slovenský daňový systém zaťažuje podnikateľa rozsiahlym súborom priamych a nepriamych daní a odvodov do sociálnych a zdravotných fondov.

Obráťte sa na profesionálov

Spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. je pripravená pomáhať Vám v optimálnom nastavení plnenia Vašich daňových povinností a výšky platieb dane.

Dane a poradenstvo na Slovensku zabezpečujeme prostredníctvom regionálnych zástupcov. Pre západné Slovensko zabezpečuje dane a poradenstvo kancelária Bratislava, pre stredné Slovensko zabezpečuje dane a poradenstvo kancelária Košice a pre severné Slovensko zabezpečuje dane a poradenstvo kancelária Prešov.