Kontakt

V prípade záujmu o naše služby, vyplňte prosím formulár:

Sídlo

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
člen JPA International PARIS,
člen Americkej obchodnej komory na Slovensku
Baštová 38, 080 01 Prešov
SLOVENSKO

IČO: 31 709 117; IČ DPH: SK2020523857
zapísaná v OR OS Prešov, Odd:Sro, vl.č.2365/P
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.;
Účet: 2929913262/1100
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2991 3262

Naše Kancelárie

Prešov

Baštová 38
tel: +421 517723849, 7731600
mobil: +421 903601052

Bratislava

Koceľova 9
tel.: +421 244450515
mobil: +421 948200522

Košice

Letná 27
tel: +421 552861300
mobil: +421 903601042