Oceňovanie

Podnikateľ na Slovensku potrebuje často oceniť majetok svojej firmy, pozemky, autá, pohľadávky a iné majetkové zložky, napríklad pre účely nepeňažných vkladov, dedičského konania, predajov majetkových podielov a pod.

Obráťte sa na profesionálov

Spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. zabezpečí prostredníctvom svojej sesterskej organizácie promptné ocenenie majetku podniku alebo jeho časti pre firmy aj jednotlivcov na celom území Slovenska.