Elektronická komunikácia s daňovým úradom

Povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami finančnej správe od 1.1.2014 má
a) daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
b) daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
c) advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.
(DanPor, §14).
3 novinky z profesionálnej oblasti (el.komunikácia s DU od 1.1.13, platby v hotovosti, povinnosť cash vkladu pri zakladaní o.s.)

<< Späť na Novinky | Do Daňovej poradne >>