Odpočet DPH z faktúry vyhotovenej pod IČ DPH z iného členského štátu za tovar dodaný z tuzemska

Je možné odpočítať DPH z faktúry od dodávateľa, ktorý nám dodáva tovar z tuzemska, ale fakturuje nám pod anglickým IČ DPH?

<< Späť na Novinky | Do Daňovej poradne >>