Odpočítanie dane pri investičnom majetku-zmeny od 1.1.2016

Od 1.1.2016 je platné znenie novely zákona o dani z pridanej hodnoty. Aké zmeny nastali u odpočítania dane pri investičnom majetku, ak je majetok – budova používaná na podnikanie aj na iné účely ako podnikanie?

<< Späť na Novinky | Do Daňovej poradne >>