Motorové vozidlo – používanie v podnikateľskej činnosti obce

Sme obec. Uskutočňujeme hlavnú aj podnikateľskú činnosť. V rámci svojej podnikateľskej činnosti používame aj motorové vozidlá. Máme povinnosť podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a platiť cestnú daň?

<< Späť na Novinky | Do Daňovej poradne >>