Motorové vozidlo – používanie v hlavnej činnosti obce

Sme obec. V rámci svojej hlavnej činnosti používame motorové vozidlá. Máme povinnosť podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a platiť cestnú daň?

<< Späť na Novinky | Do Daňovej poradne >>