Zrážková daň pri úhrade zahraničnému dodávateľovi - účtovanie

Daň z príjmov, ktorú je účtovná jednotka povinná zraziť daňovníkovi pri vyplácaní príjmu do zahraničia a túto je povinná odviesť daňovému úradu, sa účtuje na účte...

<< Späť na Novinky | Do Daňovej poradne >>