Nehnuteľnosť- spôsob účtovania projektovej dokumentácie v obci

Účtovanie v obci o nákladoch na projektovú dokumentáciu súvisiacu s obstaraním pozemku, zaradenie dokódu rozpočtovej klasifikácie uvádzame v našej poradni.

<< Späť na Novinky | Do Daňovej poradne >>