Vklad do základného imania obchodnej spoločnosti

Od 1. decembra 2013 v procese registrácie firmy sa registrovému súdu preukazuje splatenie peňažného vkladu priložením výpisu z účtu v banke, na ktorom budú peniaze blokované až do zaregistrovania firmy. Účet založí správca vkladu, ktorým bude spravidla jeden zo spoločníkov.

<< Späť na Novinky | Do Daňovej poradne >>